Netværket Bæredygtig Rengøring

Kan Rengøring være bæredygtigt?

Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om at anvende Svanemærkede mopper og kemi, men mange andre faktorer er med til at definere en virksomheds bæredygtighed.

  • Medarbejdernes trivsel
  • Eget samt leverandørers CO2 aftryk
  • Bortskaffelse af affald
  • Cirkulering af resurser
  • Bygningers, Installationers levetid

Begrebet bæredygtighed kan godt virke som en hæmsko; som at skulle navigere rundt i en jungle af gode intentioner og bløde værdier, der ikke giver nogle penge på bundlinjen.

Men der er masser af penge i at være bæredygtig som virksomhed, ikke mindst fordi bæredygtighed starter på bundlinjen rengøring er i virkeligheden bæredygtighed i sig selv, for jo bedre man holder noget vedlige desto længere går der før man skal skifte det ud til noget nyt!

Vil du være med i et bæredygtigt netværk?

Netværket Bæredygtig Rengøring er for virksomheder i rengøringsbranchen, disses kunder og leverandører samt for virksomheder og andre organisationer med egen rengøringsfunktion, eller som af andre årsager ønsker at hente inspiration, dele erfaringer og udvikle kompetencer indenfor Bæredygtig Rengøring.

Bæredygtig rengøring handler om at tage ansvar for samfund, medarbejdere, miljø og det aftryk virksomheden sætter på dette, samtidig med at man driver en sund og profitabel forretning. Uanset om man driver en virksomhed med fokus på bundlinje og indtjening, leder en kommunal rengøringsenhed med stramme budgetrammer eller gerne vil afsætte produkter og ydelser til rengøringsbranchen, giver det rigtig god mening at satse på at rengøringen udføres bæredygtigt, rentabelt og forsvarligt.

Netværket Mødes

Netværkets medlemmer har mulighed for at mødes den første tirsdag i hver måned, enten i Bæredygtighedens Hus i Grenaa, hvor netværket har hjemme, eller hos et medlem som ønsker at fremvise bæredygtige resultater, bygninger eller lokaler med rengøringstekniske løsninger eller andet som er med til at fremme bæredygtig rengøring.

Desuden er der oprettet en LinkedIn gruppe ”Bæredygtig Rengøring”, som netværkets medlemmer har adgang til og som man opfordres til at dele relevante links, egne spørgsmål og forslag til løsninger i.

Hvad koster det at deltage?

For at holde medlemspriserne på et bæredygtigt niveau, er netværket delvist sponsordrevet. Det betyder ikke at der er reklameindslag fra sponsorerne, som dog har ret til at lave en lille pop-op stand ved møderne.

Et medlemskab er pr. virksomhed, som efter indmeldelse har lov at sende så mange deltagere de ønsker til hvert møde. Der vil være en pris pr. deltager til dækning af lokaler og forplejning pr. kr. 295,-

Prisliste:

Rengøringsvirksomheder med færre end 20 ansatte:           kr. 995,- pr. år

Kommuner uanset størrelse:                                                    kr. 1.895,- pr. år

Alle andre organisationer op til 50 ansatte:                          kr. 1.895,- pr. år

Organisationer med flere end 50 ansatte:                             kr. 3.995,- pr år

Ekstra forretningsadresse + kr. 595,-

Indmeldelse:

Indmeldelse sker ved at man deltager på et møde i netværket, hvorefter man beslutter sig for om man ønsker at fortsætte. Det koster kr. 295,- at deltage på introduktionsdagen, men er ganske uforpligtende i forhold til følgende medlemskab.

Udmeldelse:

Medlemskabet fornyes løbende indtil det opsiges med minimum 12 mdr. varsel, i det første år dog kun 6 mdr. varsel!

Udmeldelse skal ske skriftligt på den e-mail som er oplyst ved indmeldelse.

Meld dig til nyhedsbrevet for Netværket Bæredygtig Rengøring her –>

Netværket sponsoreres af:

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: