ELISA

ELISA

ELISA står for Enzyme-linked immunosorbent assay og er en biokemisk metode, som enkelt forklaret benytter antigen-antistof reaktioner til at fremkalde en lysreaktion, som er propertionel i forhold til en standardkurve, eller en standard prøve, som køres sideløbende med den eller de udtagne prøver.

ELISA screening er en analysemetode, som kan anvendes til at lede efter meget små rester af fx allergene stoffer eller efter mikroorganismer som Listeria eller Salmonella.

ELISA metoden udmærker sig ved at være meget præcis, uden dog i de fleste tilfælde at kunne betragtes som andet en screeening, samtidig med at den er forholdsvis enkel at udføre. Dog skal man have laboratorieuddannet personale til at udføre testen. Metoden stiller ofte krav til en del udstyr såsom centrifuge, pipetter, vægt og ikke mindst et luminometer, som kan aflæse testen enten i hele plader eller i de enkelte brønde.

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: