ATP-Bioluminescence

ATP-Bioluminescence

ATP-Bioluminescence, i det daglige blot kaldet ATP, er en kontrolmetode som giver et resultat for niveauet af organisk materiale i det testede område. Således opnås en indikation for hvor rent det er.

ATP står for Adenosin Tri-Phosphat, som er en energimolekyle der forefindes i alle celler, som er levende eller har været det. Dette betyder at der kommer udslag fra tilstedeværelsen af både mikroorganismer, produktrester og andre urenheder af organisk oprindelse, hvilket igen betyder at man får et fyldestgørende resultat af hvor grundig rengøringen har været foretaget forud for testen.

Man kan ikke umiddelbart skelne imellem de forskellige kilder af ATP, altså ikke se hvorvidt der er tale om mikrobiel kontaminering eller “blot” anden organisk forurening. Dette har dog ikke så stor betydning, da det er helt basalt for mikroorganismer at have føde for at være tilstede. Altså giver ATP et retvisende og fyldestgørende billede af renheden i det testede område.

ATP har været anvendt i mange år indenfor fødevareindustrien, og ser nu også stor fremgang indenfor andre sektorer så som sundhedssektoren.

Med fordel kan ATP kontrollen suppleres med en mikrobiologisk kontrol også kaldet Desinfektionskontrol eller Hygiejnekontrol.

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: