Bøtten blev vendt

Temadagen “En Bøtte Rengøring” blev afholdt den 16/11-2017 på Aarhus Universitetshospital, Skejby og bød på gode debatoplæg, med hver deres vinkel på hvad der skal putte i en bøtte rengøring.

Hvad synes du skal i bøtten?

Som det første efter morgenmaden og en kort introduktion, lavede vi en såkaldt Elevatorfokus øvelse, som i al sin enkelthed går ud på at deltagerne møder hinanden, så man ved hvem man er sammen med.

I dette tilfælde gik øvelsen på at finde frem til de ingredienser som deltagerne hver især syntes skal i deres bøtte rengøring.

Hvad er der i bøtten på Skejby Sygehus?

Lone Gabel

Lone Gabel, Controller, Skejby Sygehus

Som den første indlægsholder gav Lone Gabel, som er controller på Skejby Sygehus, et overblik over hvordan rengøringsfunktionen på de 170.000 (snart 350.000!) m2 som hospitalet består af, er struktureret og hvorfor det er at det virker hos dem!

Ifølge Lone Gabel er der flere nøgler til succes, når man taler om rengøring. Vigtigst af alt er kommunikation og samarbejde, uddannelse og forankring. På Skejby Sygehus er der en ekstern partner inde til det meste rengøring, og her er kommunikation og åben dialog et absolut krav, hvis man vil i mål. Denne del fungere imidlertid upåklageligt og Lone beretter, at i der er ekstremt få klager over rengøringen, hvilket helt sikkert skyldes hospitalets stærke fokus på området og så den omtalte gode kommunikation. Det skal dog af undertegnede bemærkes, at Lone Gabels personlige engagement i sagen, absolut også må vurderes spille en rolle, da Lone er en ildsjæl, som brænder for at der skal være sikkert og rent på Skejby Sygehus.

Yderligere kunne Lone fortælle, at uddannelse er helt afgørende og giver synligt bedre resultat. Dette er oplevet helt konkret på Skejby Sygehus, hvor alt rengøringspersonale igennem de seneste år, er blevet opgraderet med uddannelsen Rengøringsteknikker, som er taget ved AarhusTec.

Hvad kom der i bøtten: Kommunikation, uddannelse og faglighed.


Hvilke rekvisitter skal i bøtten?

Kennet Askov Jeppesen

Kennet Askov Jeppesen, Distriktschef, FHP/Vileda

Kennet Askov Jeppesen, som er distriktschef hos Freudenberg Household Products/Vileda, fortalte hvordan man kan sikre sig, at det er de rigtige rekvisitter man kommer i sin bøtte rengøring.

Som markedsledende indenfor mikrofiber og andre produkter til rengøring, oplever Vileda rigtig mange forskellige udfordringer hos sine kunder, som i højere og højere grad har brug for tilpassede produkter, hvilket Vileda gerne hjælper med. Kennet fortæller at man også hos Vileda ser kommunikation og dialog som nogle af de vigtigste værktøjer, for på den måde kan slutbrugeren være med til at sikre sig optimale redskaber til det daglige arbejde.

Derfor ser Kennet heller ikke sig selv og sine kolleger som sælgere, men snarere som produktrådgivere og trænere i optimal brug af produkter. Det vidner virksomhedens.

Hvad kom der i bøtten:  uddannelse, faglighed og naturligvis rekvisitter af god kvalitet.


Tid til at vende bøtten

Efter hvert af ovenstående indlæg blev disse kort debatteret, og efter de to første havde vi en lidt længere debat om de ting, der blev åbnet for.

Der er ingen tvivl om enigheden blandt deltagerne i, at kommunikation, samarbejde, uddannelse og arbejdsglæde er nogle af de vigtigste ingredienser i en bøtte rengøring, men naturligvis spiller valg af rekvisitter, kemi og arbejdsrutiner også væsentligt ind.

Efter vi havde vendt bøtten ovenpå de to indlæg var det tid til frokost


En bøtte rengøring i fødevareindustrien

Jan Bruno Jensen

Jan Bruno Jensen, Rengøringsleder, Kohberg Bakery Group

Jan Bruno Jensen, Rengøringsleder hos Kohberg, kunne fortælle at bøtten som skal anvendes i forbindelse med fødevarerengøring, ofte er langt fra en standardiseret bøtte. I den bøtte er uddannelse og specialviden ofte både absolut nødvendigt, men også meget varieret og anderledes end den uddannelse der skal til for traditionel rengøring.

At en rengøringsleverandør kan gøre rent hos en bager, eller hos 4 bagere for den sags skyld, betyder ikke nødvendigvis at man har ekspertisen til at gøre rent på en brødfabrik, hvor der er mange specialiserede løsninger, mange maskiner som er udformet præcis til den fabrik og som skal gøre rent på bestemte måder.

Fødevarerengøring er en disciplin som ikke har mange aktører, og som kræver stabilitet i personalesammensætningen, da megen af den nødvendige viden i en vis grad er personafhængig. Dette gør at man er nødt til at have en solid samarbejdspartner, eller have sin egen dygtige stab af medarbejdere, som man værner om.

Hvad kom der i bøtten:  Specialviden, samarbejde, fleksibilitet.


Total Cost of ownership

Kim Petersen

Kim Petersen, Teknisk Direktør, FoodSafe

Teknisk Direktør Kim Petersen fra rengøringsvirksomheden FoodSafe var sidste mand på skafottet. Han kunne dels bakke op omkring Jan Brunos indlæg og dels tilføje andre interessante aspekter til debatten. Et af disse elementer er en bøn til indkøbere, produktionschefer og andet godtfolk, som står for indkøb af udstyr og inventar, om i langt højere grad at inddrage rengøringsfunktionen i deres beregninger.

Der er stor forskel på maskiner og for at komme frem til den egentlige pris på et stykke udstyr, er det nødvendigt at beregne udgiften til drift, rengøring og vedligehold af det pågældende udstyr, set over hele den forventede levetid af udstyret. En maskine kan godt være en million kroner dyrere i indkøb, men hvis den er 20 minutter hurtigere at rengøre, eller giver 5 minutters længere produktionstid, er det naturligvis faktorer der skal regnes med i totalbilleder.

Kim bliver jævnligt inviteret af kunder på besøg hos udstyrsproducenter, således han kan vejlede kunden omkring rengøringstilgængeligheden af det forskellige udstyr.

Hvad kom der i bøtten:  Total cost of ownership, vejledning af kunder


Dagens indlæg og de debatter som disse affødte, gav et meget godt billede af, at man godt kan lave en bøtte rengøring, også hvor der er nogenlunde ensartede ingredienser, men blot doseret individuelt til hver opgave. I nogle tilfælde har man brug for mere af det ene, fx specialviden eller andre værktøjer, men i det store hele består en bøtte rengøring af de samme ingredienser.

De væsentligste ingredienser må siges at være kommunikation og samarbejde, uddannelse og viden om opgaverne samt en klar fordeling af ansvar for de enkelte opgaver og delopgaver.

Hygiejnefokus vil gerne takke Skejby Sygehus for at lægge lokaler til samt indlægsholdere og deltagere på temadagen, vi håber at se jer igen til en kommende temadag, fx den 7. marts 2018, hvor vi afholder temadagen “Rengøring som Håndværk” i samarbejde med TEC – Technical Education Copenhagen. Denne dag kan du snart læse mere om i Hygiejnekalenderen.

Husk også vore gratis Første-Tirsdagsmøder i Odense, den første tirsdag i hver måned.

Bloggen sponseres af:

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: