Rengøring i rette niveauer

Rengøring i rette niveauer

Rengøring er ikke enten eller, der er aldrig enten rent eller ikke rent. Der er altid rent i et eller andet niveau, eller beskidt i et eller andet niveau om man vil. Derfor kan man heller ikke bare sige til et rengøringsselskab, at man skal have gjort rent, men er nødt til at specificere til hvilket niveau man ønsker rengøringen udført. Man kan vælge at anvende ”Nå ja, men det skal bare være rent metoden” og så komme op at slås med sin kunde eller leverandør om hvad rent egentlig er for en størrelse.

Man kan også vælge en model som vinder stor udbredelse på hospitaler, i kommuner, hos kontortunge virksomheder og andre steder hvor rengøring og hygiejne spiller afgørende ind i forhold til sygefravær, job velfærd og ikke mindst bundlinjen.

Denne metode hedder INSTA 800 og går i sin enkelthed ud på, at man kunde og leverandør imellem aftaler et niveau fra 0-5 som rengøringen derefter udføres i og vurderes i forhold til. Inspektioner udføres minimum kvartalsvis, i de fleste tilfælde i samarbejde med tredjepart, hvilket tilsikrer uvildig og saglig vurdering.

Gennemprøvet koncept

INSTA 800 er ikke en ny standard, men blev udgivet første gang i år 2000 og kører aktuelt I sin 3. udgave fra 2011 som netop er under revision, hvorfor 4. udgave forventes udgivet primo 2018. Det er derfor et velgennemprøvet værktøj, som mange danske rengøringsvirksomheder har erfaring i at arbejde med. Men for andre er INSTA 800 fortsat et helt nyt og uberørt blad, for hvem konceptet måske virker uoverskueligt

Der er dog en del fordomme og myter omkring INSTA 800, ligesom der kan findes eksempler på forkert implementering af systemet og deraf stigende udgifter og frustrationer blandt medarbejderne. Den største myte omkring INSTA 800 må nok siges at være at standarden kun kan anvendes på hospitaler og at man vurderer kvaliteten på mikroniveau, hvilket i allerhøjeste grad er forkert. Med Insta’en kan man niveauinddele alle typer lokaler efter standardens seks niveauer og med udgangspunkt i den aktuelle rengøring aftale, hvilke niveauer de enkelte lokaler skal have.  Det handler om at sætte sin energi ind, der hvor det har betydning og ikke om at alting skal være klinisk rent bare fordi man har indført en ny standard.

Hvilket niveau skal vi vælge?

INSTA 800 er et fremragende værktøj til at vurdere om man bruger krudtet rigtigt i forbindelse med rengøringen. Hvis man er tilfreds med det niveau man oplever aktuelt, tages udgangspunkt i dette og alle lokaler vurderes derefter ved at inspicere gulve, lofter, vægge og inventar, som hver især inddeles i niveauerne (0) 1-5. På den måde kan man inddele et lokale i flere niveauer og eksempelvis give gulve niveau 3 og inventar niveau 4, hvis man ønsker det.

 

Fremadrettet vil rengøringsmedarbejderne kunne vurdere den nødvendige indsats på de enkelte områder og på den måde prioritere sin indsats. Der er ret beset ingen grund til at støvsuge et rent gulvtæppe dagligt, hvis niveauet kan holdes med 2 ugentlige støvsugninger. Man kan derfor frigive resurser til at koncentrere sig om fx fladesnavs på døre og vægge, hvis disse trænger.

Når niveauerne er fastlagt for de enkelte lokaler (lokalegrupper), skal disse kontrolleres minimum hvert kvartal. Inspektionen foregår ved at rengøringsvirksomheden (eller afdelingen) sammen med en repræsentant for kunden – enten kunden selv, eller som oftest en tredjepart. Gennemgår et nøje udvalgt udsnit af lokalerne. Man kan lave en totalkontrol, men har man mange lokaler vælger man oftest at lave stikprøvekontroller.

En stikprøvekontrol udvælges efter kvalitetsprofil (niveauer i lokalerne) i forhold til det samlede antal lokaler, således man får et repræsentativt udsnit af lokaler. Det er nøje beskrevet i INSTA 800 standarden, hvor mange lokaler der skal udtages af hver kvalitetsprofil og hvor mange af disse der skal godkendes for at hele kontrollen er godkendt.

Proaktiv niveauinddeling

INSTA 800 kan desuden anvendes til at danne sig et overblik over hvilke niveauer man aktuelt får rengøringen udført til. Selv om man ikke ønsker at køre med INSTA 800 i det daglige, kan det give masser af mening af få vurderet rengøringsniveaet som det er og på den måde få overblik over hvor der skal sættes ind, hhv. kan frigives nogle resurser.

Som rengøringsudbyder har man på den anden side et værktøj til generel performanceovervågning, og ikke mindst et værktøj der kan bruges til at udforme aftalegrundlag ud fra. Sidstnævnte giver dog primært mening der hvor kunden også fremadrettet er interesseret i at rengøringen udføres i et aftalt niveau, som er mere end blot at stikke fingeren i vejret og sige ”Der skal være rent”.

Hygiejnefokus tilbyder at hjælpe rengøringskunder til at presse deres rengøringsudbyder på de rigtige steder, for når alt kommer til alt, er prispresset ikke det mest bæredygtige for branchen og vil kun resultere i dårlig rengøring, utilfredse medarbejdere og bygningers forfald. Ved at presse din udbyder på kvaliteten i stedet opnår du det stik modsatte og vil i mange tilfælde kunne spare mange penge på reduceret sygefravær, øget holdbarhed i din bygningsmasse og ikke mindst sundere og gladere medarbejdere, både dine egne og rengøringsudbyderens. I det billede er de småpenge du kan spare på rengøring, sjældent værd at bruge kræfter på.

Kontakt os i dag, for at høre hvordan vi kan hjælpe med at finde – og holde – de rette rengøringsniveauer.

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: