Spar på ressourcerne – bevar hygiejnen

Spar på ressourcerne – bevar hygiejnen

MugBroed

At spare på ressourcerne giver større økonomisk råderum. For at opnå besparelser og stadig opretholde hygiejnen, skal implementeringen udføres med intelligente løsninger.

Har levnedsmiddelvirksomheder ikke fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed, kan produkterne ikke sælges. Udfordringen er dog, at virksomhederne samtidigt skal tænke energi, miljø og vandbesparelse. Nogle virksomheder optimerer rengøringsproceduren for at spare på vand, energi og udledning af kemikalier. Det går godt til et vist punkt, men rengøringen kan ikke spares væk i flere dage, medmindre det gøres på en intelligent måde. Derfor er det en god idé at se nærmere på de intelligente besparelser.

Kontinuert drab af mikroorganismer på procesanlæg

En intelligent besparelse kan fås ved kontinuert behandling af procesudstyr under produktionen, og dermed opnås et kontinuert drab af mikroorganismer på anlægget, hvilket medfører en mindre kontaminering til produkterne. Det giver ikke nødvendigvis fjernelse af det organiske materiale, som biofilmen også består af, og det er derfor stadig nødvendigt at foretage en rengøring. Dog kan denne gøres med større intervaller, så produktionstiden bliver længere.

Vandbesparelse ved fjernelse af den kemiske desinfektion

Skimmel-breadEfter en kemisk desinfektion skal der foretages et lovpligtigt efterskyl med vand af drikkevandskvalitet. En alternativ og effektiv desinfektionsmetode kan være anvendelsen af damp og ultralyd, hvor 1 – 2 sekunders behandling ofte er tilstrækkeligt til drab af resterende mikroorganismer på overfladen. Denne intelligente besparelsesmetode er uden anvendelse af kemikalier, og det er derfor ikke nødvendigt med det lovpligtige efterskyl.

Når biocidforordningen træder i kraft, kan man kun gisne om prisudviklingen på biocider, for det er absolut ikke gratis at lave et stort dossier til hvert enkelt biocid. Dog kan man glæde sig til, at det lovpligtige efterskyl med vand af drikkevandskvalitet bortfalder. Om prisstigningen på det anvendte biocid opvejes af besparelsen på efterskyllet, er der endnu ingen der ved.

Energieffektivisering ved effektiv fjernelse af biofilm

En effektiv og kontinuert fjernelse af dannet biofilm i køle / varmevekslere er nødvendig for en effektiv udnyttelse af energien – og dermed for besparelsesmuligheden. Selv i vandige systemer dannes biofilm, som således giver udfordringer med energiudnyttelsen. Det er derfor vigtigt at holde mængden af den dannede biofilm nede. Dette kan gøres med en effektiv og kontinuert biofilmfjerner.

Reduktion af luftbårne mikroorganismer

Mange levnedsmiddelvirksomheder har udfordringer med de luftbårne mikroorganismer. Det er besværligt og tidskrævende at nå loftet – for ikke at nævne ventilationssystemet, som er helt umuligt. Det vil sige, det er nødvendigt at anvende et effektivt luftbåret middel, som ikke skal afskylles efter anvendelsen, for at reducere antallet af de luftbårne mikroorganismer og dermed opnå besparelsen. Sådanne midler findes på markedet.

Der findes dermed en række muligheder for en intelligent besparelse af ressourcerne i virksomhederne, uden at disse påvirker kvaliteten og sikkerheden i negativ retning. Hør mere om de intelligente løsninger, når FORCE Technology og inSPIRe holder en temadag om besparelse af ressourcerne d. 19. marts 2014. Dagen byder også på et indlæg om biocidforordningen. Få mere info på www.forcetechnology.com eller kontakt Annette Baltzer Larsen på mail: abl@force.dk.

Du kan også opleve et indlæg omkring Sonosteam metoden på Hygiejnefokus temadagen “Rengøringsprocedurer samt optimering deraf” d. 6. marts 2014.

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: