Rengørings inspektion, hvordan, hvornår, hvem?

Rengørings inspektion, hvordan, hvornår, hvem?

Rengoringskontrol_header

Rengørings inspektion kan udføres på mange måder, af mange personer og på mange tidspunkter i rengørings cyklussen. Der findes ikke et entydigt svar på, hvad, hvornår og hvem der er bedst, men med rengørings inspektion som med hygiejne generelt, er det første udgangspunkt, at man anvender den indvendige side af hoveddet og forholder sig til den virkelighed man færdes i.

Hvordan foretages rengørings inpektion?

Der findes et hav af muligheder for, at vælge metode(r) til rengørings inspektion. Du har sikkert læst om flere af disse her på bloggen, ellers er der rig lejlighed til at gøre dette, før du går videre. Du finder en grundlæggende beskrivelse i denne artikel, samt en artikel specifikt omkring kontrol for allergener her.

Dog vil jeg lige ganske kort opsummere de anvendte metoder herunder:

  • Visuel kontrol; Er den helt grundlæggende og uundværlige kontrol for om noget er rent. Hvis det ser rent ud, er det det muligvis også og man kan gå videre med en avanceret metoder. Hvis det ikke ser rent ud, så er det helt sikkert heller ikke rent, kontrollen fejler og man gør rent igen!
  • Instrumentfri tests; Man kommer et langt stykke hen ad vejen, ved at anvende instrumentfri test, som fx detekterer proteiner og/eller sukker-arter. Testen kan bruges, hvis den visuelle kontrol godkendes.
  • UV-lys; Anvendes som en form for udvidet visuel kontrol. Med denne metode ser man meget mere end med det blotte øje, der er dog væsentlige ulemper i forhold til andre metoder til rengørings inspektion, såsom, at det er en objektiv metode, manglende mulighed for statistisk dokumentation etc.
  • ATP-Bioluminescens; Anvendes stort set overalt i fødevareindustrien, i sundhedssektoren og mange andre brancher og betragtes af mange som en industri standard for rengørings inspektion. ATP-Bioluminescens er absolut blandt de foretrukne metoder og har rigtig mange fordele og kun få ulemper.
  • Mikrobiologisk kontrol; Er egentlig ikke en metode til rengøringskontrol, men en metode til desinfektionskontrol. Historisk set har metoden dog være meget udbredt også til rengørings inspektion. Mikrobiologisk kontrol skal ikke undervurderes, men kan meget sjældent stå alene.

Der findes andre metoder til rengørings inspektion, men de nævnte må siges at være de mest udbredte. Som nævnt kan du læse uddybende beskrivelser af metoderne i artiklen her.

Hvornår foretages rengørings inspektion?

Rengoring_flow

Når man anvender termen rengørings inspektion, eller rengørings kontrol, er det faktisk heller ikke altid enkelt, at sige hvornår i rengørings processen denne skal ligge. Meget kommer an på arbejdsgange og hvordan kontrollen præcist passer ind i den enkelte situation, dog vil det optimale være, at lægge rengørings kontrollen efter rengøring, men inden desinfektion. Dette skyldes først og fremmest, at der ingen grund er til, at pøse desinfektionsmiddel i dyre domme ud over en beskidt overflade. Desinfektionen, vil alligevel ikke have den ønskede effekt og tillige skal man helst vente, til desinfektions midlet er fordampet, med at foretage fx ATP kontrol.

Dog vil der i en del tilfælde ikke være tid og lejlighed til, at foretage rengørings inspektion før desinfektion, da der er et stort tidpres, som rengørings teamet arbejder under og tiden derfor skal udnyttes optimalt. Derfor vil rengørings inspektion i mange tilfælde udføres i samme arbejdsgang som desinfektions kontrol.

Hvem udfører rengørings inspektion?

Igen afhænger det meget af den pågældende situation, hvem der skal/bør udføre kontrollen. Mange rengørings teams (interne såvel som eksterne), har en inspektør tilknyttet, som har til opgave at sikre, at rengøringen udføres korrekt og at resultatet er som aftalt. Nogle virksomheder vælger, at lade rengørings teamet selv udføre rengørings inspektion efter endt arbejde, andre at lade egne folk, fra kvalitets afdeling eller produktions personale udføre denne før produktions start.

Der er fordele ved begge løsninger og det kan være svært, at sige hvad der er mest korrekt. Hvis rengørings teamet selv udfører inspektionen, kontrollerer man sig selv og kan i princippet “snyde på vægten”. Udføres inspektionen umiddelbart før produktions start, er der sandsynligvis ikke tid og mulighed for, at omgøre rengøringen, uden massive økonomiske konsekvenser til følge.

Man må derfor til enhver tid se på de faktiske omstændigheder og vurdere hvorledes rengørings inspektion vil passe bedst ind i den pågældende virksomhed.

Det kan desuden være en stor fordel, at anvende en uvildig rengørings inspektør, som i et vist omfang supplerer, eller endda fuldt ud varetager rengørings inspektion, hvilket fjerner en stor del af de omtalte udfordringer. Læs om Hygiejnefokus’ Fokustjek her.

Hvis du ønsker hjælp til implementering eller optimering af rengørings inspektion, er du velkommen til at kontakte Hygiejnefokus på telefon 5334 1355 eller på e-mail info@hygiejnefokus.dk

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: