Er microfiber bedre end drypgarn?

Er microfiber bedre end drypgarn?

NMF-mobtest-web2

Nordisk Microfiber (NMF) har bedt Hygiejnefokus gennemføre et forsøg med formålet, at skabe afklaring om hvorvidt microfibermopper har en bedre rengøringsevne end traditionelle drypgarnsmopper.
Forsøget udføres ved at påføre en forholdsvis ensartet mængde ATP- (Adenosin TriPhosphat) holdig forurening til en gulvflade, som derefter moppes med et enkelt strøg af de tre mopper. Efter mopningen testes gulvfladerne med ATP metoden. Det er ikke således at forstå, at den mængde ATP der ses efter mopningen, vil være at finde tilsvarende efter regulær rengøring, hvor man vil anvende en mere effektiv teknik til mopning.

Der er tale om et uvidenskabeligt forsøg, hvor ikke alle faktorer kan medregnes.

Til projektet anvendes Clean-Trace™ systemet fra 3M Food Safety, som regnes blandt de absolut mest nøjagtige ATP systemer på markedet.

Forsøgets opbygning

Gulvfladen som er testet.

Gulvfladen som er testet.

Forsøget udføres på et almindeligt trægulv, hvor der ligesom på andre typer gulvbelægning er en del ”baggrundsstøj” fra ATP kilder i materialet. Forsøget er udført på hos AME Rengøring i Odense.

Der er på gulvet udvalgt en flade á 1m2. Før påføring af forurening, tages 5 ”scratchtests”, hvorefter forureningen påføres så ensartet som muligt (med sprayflaske). Forureningsgraden verificeres med 5 ATP tests, ligesom de rengjorte flader testes 5 steder. På den måde er der statistisk grundlag for forsøget.

Formålet med ”scratchtesten” er, at determinere gulvets baggrunds-niveau. Formålet med ”Beskidt-testen” er at påvise, at der er påført et højt niveau af ATP, som ved ”Ren-testen” derefter påvises fjernet. Baggrundstallet fratrækkes både beskidt-testen og ren-testen.

Niveauet af ATP efter rengøring, vil påvise den enkelte moppes effektivitet.

Alle afvaskninger er sket med ét strøg henover hver overflade, og med et konstant og ensartet tryk.

Konklusion:

ATP-reduktionDet kan på baggrund af projektets data konkluderes, at det trods en del variationer og nogen inkonsistens i resultaterne, ses som en tydelig tendens, at microfiber mopperne er væsentligt bedre til at fjerne den påførte forurening.

Endvidere er der en klar tendens til, at NMF industrimoppen er en del bedre end standard mopper. Denne tendens underbygges af, at både NMF’s egen standardmoppe og den i forsøget anvendte 3. parts kvalitetsmoppe giver væsentligt ringere resultat end industrimoppen.

NMF standardmoppen er marginalt bedre end 3. parts moppen, men dette er i så beskedent et omfang, at der ikke kan konkluderes andet på dette, end at microfiber mopperne generelt har en bedre rengørende effekt end drypgarnsmopper, men at de traditionelle microfiber mopper ikke er nær så effektive som NMF’s industrimoppe.

Hvis du vil vide mere om forsøget og evt. se den fulde rapport, kan du kontakte Hygiejnefokus på telefon 5334 1355

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: