Rengøring og vedligehold – er det to ting der går hånd i hånd?

Rengøring og vedligehold – er det to ting der går hånd i hånd?

Udstyr_Karin

Min erfaring siger mig desværre at der alt for lidt viden omkring hygiejne og vedligehold – i hvert fald der hvor der er hands on.

Ikke at smede, elektrikere og andre tekniker ikke gider bruge tiden på det – mange gange ved de bare ikke bedre – tror jeg! Men hvis skyld er det – om nogen? er det manglende træning og information internt? Eksternt?  eller er det af mere generelt karakter?

Jeg mangler input – har du nogen gode ideer? Hvad skal der indgå i en god arbejdsgang når udstyr skal ind i en hygiejnezone? og hvordan bliver den rigtig praktisk anvendeligt så den også bliver fulgt? Hvilke argumenter skal vi anvende for at få den solgt ind til denne gruppe medarbejdere? Hvor vedligeholdt skal ”gammelt” udstyr være for at det er OK at genbruge? Hvordan skal man forholde sig til afskallet maling?

For maling kan vi starte en hel rubrik for sig selv i disse PCB tider… Skal vi overhovedet bruge tid på at vedligeholde og gøre udstyr rent ? al data viser at vedligholdt og rent udstyr holder længere. hvorfor nedprioriteres dette så gang på gang i mange ledergrupper ? Det kan umiddelbart være nemt at sige at vi skal gøre sådan og sådan, men det skal kunne omsættes i virkeligheden! og som sagt min erfaring siger mig at det burder være nemt – men virkeligheden er noget andet!

Hvad mener du ?

Kommentarer: 1

 1. Hej Karin,

  Super interessant problematik. Efter min mening, bør man absolut fokusere på at vedligeholde udstyr, da det i sidste ende er en stor økonomisk fordel. Udfordringen er ofte budgetteringen, hvor det almindelige driftsbudget skal trimmes helt ind til benet og man derfor ofte undlader at afsætte midler til vedligehold.

  Jeg var engang på besøg hos en catering virksomhed, hvor jeg skulle demonstrere ATP metoden. På stedet havde et bord af rustfrit stål, som almindeligvist vil give meget lave ATP værdier, hvis det er rent. Det pågældende bord gav i første omgang ret høje værdier, hvilket fik mig til at konstatere, at det ikke just var rengjort. Denne påstand blev dog afvist og vi gjorde igen bordet rent, med det samme, eller marginalt lavere, resultat.
  Vi besluttede derfor, at gøre forsøget igen på et tilsvarende bord. Bum, her kom ATP værdierne med det samme ned i det forventede niveau. Kvinden som var med mig rundt, udbrød da “Det er også det gamle bord der, det har jeg jo sagt til ledelsen mange gange at vi skal have udskiftet!”.
  Jeg kunne kun give hende ret, men det beviste i hvert fald overfor mig, at løbende vedligehold (og her udskiftning) er særdeles nødvendigt, hvis man vil opretholde en god hygiejne.

  Afhængigt af emne, materiale og mange andre faktorer, kan det være meget mere bekosteligt, at undlade vedligehold og blot udskifte emnerne når det er bydende nødvendigt, for man risikerer at arbejde med udstyr som ikke er forsvarligt fødevaresikkerhedsmæssigt.

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: