Substrater til skimmel og gær

Substrater til skimmel og gær

SkimmelAnalyse_header

Af: Heidi Herup,
Produktspecialist, Oxoid A/S

At vælge det rigtige substrat til undersøgelse for gær og skimmel kan være noget af en opgave, idet denne gruppe af mikroorganismers optimale vækstvilkår spænder meget vidt.

Skimmel_skaalTemperatur og ikke mindst pH er variabler, hvor der ses store forskelle i de optimale levevilkår – Generelt vil man dyrke dem med henblik på identifikation mellem 22 og 25° C, og pH´en i substratet skal så vidt mulig afspejle pH i det miljø/ den fødevare man vil undersøge. Mængden af frit vand, den såkaldt vandaktivitet er også en faktor man skal tage hensyn til i forhold til valget af substrat.
For at summe disse variabler op, bør man altså teoretisk vide hvilke arter man leder efter, hvis man leder efter specifikke arter, eller man kan vælge et neutralt og ikke-selektivt substrat der lader hovedparten af alle gær og skimmelsvampe vokse frem hvor man således får et billede af den totale belastning. Dog bør det pointeres at gær og skimmelsvampe kan syne og opføre sig meget forskelligt afhængigt af substratet, og at der kan være en risiko for at nogle arter kan dominere på ét substrat og dermed undertrykke andre. For et billede af den totale belastning hvor man ikke kender floraen bør man indledningsvist bruge minimum to forskellige substrater.
Da gær og skimmelsvampe er relativt langsomt voksende organismer vil man ofte i de neutrale/ ikke-selektive substrater, tilsætte kemiske komponenter der hæmmer væksten af bakterier da disse vokser langt hurtigere. For en ikke-laboratoriekyndig vil en adskillelse af gær og bakterier være svært om end umuligt.

Gær og skimmel svampe identificeres langt hen ad vejen via makroskopisk undersøgelse direkte på substratet. Her spiller erfaring og valg af substrat en vigtig rolle; der vurderes på baggrund af vækstens farve og morfologi (organismens form) og understøttes ofte ved en mikroskopisk undersøgelse tilligemed.

Herunder er listet i vilkårlig rækkefølge, de mest gængse substrater brugt til monitorering af gær og skimmel.

Navn

Beskrivelse

Bemærk

MEAMalt Extract Agar Neutralt ikke selektivt substrat Tillader vækst af bakterier i vist omfang
DG18Dichloran-Glycerol Agar Skimmel substrat til lav vandaktivitet Ikke det bedste til gær
DRBCDichloran RoseBengal Chlorampenicol Agar Selektivt gær og skimmel substrat Kontrolleret vækst af skimler, også de ”sværmende”
YGCYeast Extract Glucose Chlorampenicol Agar Selektivt gær og skimmel substrat Primært til brug i mejeri og fødevarebranchen

Ønsker du yderligere information omkring substrater til skimmel og/eller gær-analyse, kan du kontakte Hygiejnefokus på telefon 53341355 eller Oxoid A/S (Thermo Fisher Scientific) på telefon 44 97 97 35.

 

Kommentarer: 1

  1. […] Fælles for luftprøvetagning og nedfaldsprøver er, at man skal inkubere agaren i 4-5 døgn. Se i øvrigt indlægget Substrater til skimmel og gær. […]

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: