Analyser for skimmel

Analyser for skimmel

SkimmelMetoder_header

Skimmel kan for mange være en tilbagevendende udfordring. Ikke kun i fødevareindustrien, men også i alle andre bygninger kan skimmel udgøre en fare for sundheden. Det kan være en rigtig god idé, at analysere om man har skimmel i bygninger. Til formålet findes der mange forskellige teknikker og metoder, som jeg vil forsøge, at give et overblik over her.

Screening

Proteintest-reaktion

Man kan med fordel udføre en såkaldt screening, altså en forholdsvis hurtig analyse, som vil indikere om man har potentielle udfordringer. Screening kan foregå på flere måder. En del har i gennem tiderne forsøgt sig med screening vha. ATP-Bioluminescens metoden, hvilket giver masser af mening, idet skimmel indeholder særdeles meget ATP. Der er dog en stor udfordring ved denne metode, idet ATP kan stamme fra mange andre kilder end skimmel. I bygningsværker, vil der eksempelvist ofte være et ATP aftryk fra træ og måske også andre materieler. Da skimmel i bygninger, primært vil være at finde på netop træ, er metoden faktisk for følsom til opgaven, hvorfor man i de fleste tilfælde vil vælge en anden metode til screening.

Proteintests er i Danmark blevet en de facto standard for skimmelsporing i bygningsværker. Metoden bruges af de fleste skimmelrådgivere, bygningsrådgivere og skadesservice-firmaer til screening for skimmel. Metoden er knapt så følsom som ATP, til gengæld er der så rigeligt med proteiner i skimler, og umiddelbart burde der jo ikke være proteiner tilstede i byggematerialer. Proteintestmetoden kræver ikke noget udstyr til aflæsning, da resultatet fremkommer som et farveskifte via en biuret-reaktion. Resultatet fremkommer efter 1 minut, så det er tillige et hurtigt resultat. Proteintests koster ca. kr. 20,- hos diverse grossister.

En mere omfattende, men også mere retvisende metode til screening for skimmel, er at udtage luftprøver på enten en omni-potent agar (fx DG18), som vil vise om der er skimmel til stede i den testede luft. Til dette skal man anvende en luftprøvetager, som kan erhverves for kr. 10-12.000,- samt nogle DG18 plader, som vel koster omkring kr. 10,-/stk. Hvis man er ked af, at skulle investere i et instrument for, at tage en luftprøve i ny og næ, tilbyder Hygiejnefokus, at udføre dette på fordelagtige vilkår.

DG18-plade

Man kan også vælge, at udtage nedfaldsprøver, hvilket i sin enkelthed går ud på, at man stiller agarplader (DG18) rundt om idet område man ønsker at teste. Nedfaldsprøver bør tages i perioder, hvor der ikke er produktion eller aktivitet i lokalet. De opstillede prøver inkuberes og derefter tælles kolonier, som indikerer det niveau, man har skimmel i.

Fælles for luftprøvetagning og nedfaldsprøver er, at man skal inkubere agaren i 4-5 døgn. Se i øvrigt indlægget Substrater til skimmel og gær.

Man kan endvidere anvende de såkaldte Dipslides, som er en meget enkel metode, til brug for aftryksanalyse på overflader. Dipslides er en lille trykplade af agar, som bl.a. kan fås med agar til Skimmel og gær. Metoden tager lige så lang tid, som de øvrige agarmetoder som er beskrevet. Dipslides er ikke anvendelige til nedfaldsprøver, da den ikke kan ligge vandret på en overflade og i øvrigt ikke er stor nok til, at man får en repræsentativ analyse.

Noget af det nyeste indenfor skimmelanalyser er den helt ny Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold fra 3M™. Denne har de samme fordele som de øvrige Petrifilm varianter, men i forhold til de omtalte metoder til skimmel ananlyse, er Petrifilmen væsentligt hurtigere med resultat. Du kan læse mere om den nye Petrifilm her.

Specifikke analyser

Hvis man er interesseret i, at vide om det er specifikke skimler man har i det testede område, kan man efter den indledende screening, foretage analyser mod disse. Til dette kan man anvende Mycometer metoden, som er en danskudviklet metode, som giver svar på hvilken specifik skimmel man har med, at gøre. Metoden er dog både bekostelig og ikke helt enkelt, at bruge. Du kan læse mere om Mycometer metoden her.

Man kan også vælge, at indsende sine DG18 plader til analyse hos fx IPU, som er specialiseret i skimmelanalyser. Eller man kan i forbindelse med screeningen, anvende et substrat som er selektivt i forhold til den eller de skimler man er interesseret i. Kontakt evt. Oxoid (Thermo Fisher) for rådgivning omkring substrater til specifikke skimler.

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: