Hygiejnefokus tilbyder Hygiejnetjek

Hygiejnefokus tilbyder Hygiejnetjek

Hygiejnetjek_Header

Fordele ved Hygiejnetjek:

  • Uvildig kvalitetskontrol af rengøringen
  • Styrket egenkontrol
  • Sikkerhed for overholdelse af indgåede aftaler
  • Hjælp til optimering af rengøringsprocedurer
  • Styrket hygiejneimage

Kontakt Hygiejnefokus for at høre nærmere!

Uanset om man selv gør rent, eller om man har en ekstern partner til opgaven, kan det være rigtig fornuftigt, at holde et vågent øje med, at opgaven udføres tilfredsstillende. Hygiejnefokus tilbyder, at indtræde som uvildig part, for at hjælpe med at sikre, at indgåede aftaler overholdes og at rengøringen udføres tilfredsstillende.
Uagtet om det er rengøringsleverandøren eller rengøringskunden som hyrer Hygiejnefokus ind, har vi ingen anparter i rengøringsopgaven og ser derfor objektivt og nøgternt på resultatet deraf.
Kontrollen foretages med de mest moderne og mest udbredte metoder. Der vil være forskel på de enkelte steder, om der skal anvendes ATP, som er en metode der giver resultat med det samme, men som ikke giver specifikt resultat for mikrobiologi, eller om man skal anvende specifikke mikrobiologiske tests (totalkim, e.coli, coliforme etc.), som dog først giver svar på 2-4 dage.

Indledende møde:

Ved indgåelse af aftale om Hygiejnetjek, skal visse parametre først defineres, således alle efterfølgende er klar over, hvad de kommende Hygiejnetjek vil indebære. Ved defineringsmødet gennem-gås lokaliteterne, de kritiske kontrolpunkter beskrives og alle parter informeres desangående, således både rengørings leverandør og ordrestiller kender de kritiske kontrolpunkter, frekvens af Hygiejnetjek og kontrolmetoder som vil blive anvendt.Det indledende møde inkluderer:
– Gennemgang af lokaliteter (op til 2 timer)
– Vurdering af testbehov (mikrobiologisk kontrol, ATP, kombination?)
– Kortlægning af kritiske kontrolpunkter (op til 30 punkter)
– Etablering af realistiske grænseværdier
– Aftale om Hygiejnetjek frekvens samt tidspunkter for kontrollen (udføres efter rengøring og før næste ibrugtagning af lokalerne)
– Skriftlig rapport

Hygiejnetjek:

Hygiejnetjekket inkluderer:
– Visuel inspektion af lokaliteterne.
– Kontrol af 10 udvalgte af de definerede punkter.
– Elektronisk rapport over det kontrollerede, i form af billeder samt statistik over ATP værdier samt objektiv beskrivelse af rengøringskvaliteten generelt.
– Rapporten tilsendes pr. mail parterne senest 2 dage efter Fokustjekket. Ved alvorlige afvi-gelser underrettes begge parter telefonisk umiddelbart efter fokustjekket.
– Varigheden af hvert Hygiejnetjek, defineres under det indledende møde. I langt de fleste tilfælde vil det ikke overskride én time.

Hvis du ønsker, at høre nærmere omkring Hygiejnefokus Hygiejnetjek, kan du kontakte os på telefon 5334 1355 eller på e-mail: info@hygiejnefokus.dk

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: