Fokus på hospitalshygiejne!

Fokus på hospitalshygiejne!

Hospitaler_Header

Der har igennem flere år, været et skarpt fokus på hygiejne på de danske hospitaler, både i mediebilledet og i virkeligheden. Medierne har naturligvis valgt den sensations-søgende og problematiserende indgangsvinkel, mens regionerne og hospitalerne har valgt, at tilgå udfordringerne på en mere løsnings-orienteret og målrettet facon.

Eksempelvis har mange hospitaler igennem de seneste år, indført rengørings standarder og systematisering af hygiejnekontrollen. En del hospitaler anvender i dag ATP teknologien, ligesom man tager mange mikrobiologiske kontroller og i det hele taget har et vågent øje med hygiejne situationen.

Hospitalerne har dog væsentlige udfordringer, som kan være vanskellige, at stille noget op overfor. For eksempel kan en industriel produktion indrettes langt mere hygiejnevenligt, end det er muligt på et hospital, hvor der skal tages nogle helt andre hensyn, og som derfor ikke kan gøres rent på samme måde som i fx fødevareindustrien.
Man bør naturligvis i første omgang afsætte tilstrækkelige midler, til at man kan tage højde for dette i forbindelse med den daglige rengøring. Når man ikke kan spraye et helt lokale ind i rengøringskemi, sådan som man gør industrielt, så må man tage flere arme og ben i brug, for at sikre et godt rengøringsresultat.

Man kan dog gøre mange ting, i forbindelse med konstruktion og indretning af hospitaler og specifikke afdelinger og stuer. Man kan med fordel etablere et antibakterielt gangområde omkring indgange udefra og ved indgang til de mest kritiske afdelinger, operationsstuer etc. Man kan også montere UV-C lys på operationsstuer, for på den måde, at sikre en løbende desinficering af lokaler, ligesom man kan sikre at flest mulige overflader på interiør og udstyr, er fremstillet af antibakterielle materialer, og naturligvis iagttage almindelig hensyntagen til hygiejnisk design og indretning af lokalerne.

En tredje tangent, at spille på, er opmærksomhed og fokus. Det skal synliggøres og ikke mindst anerkendes, at man har et skarpt fokus på hygiejne, overfor de forskellige personalegrupper, patienter og ikke mindst overfor pårørende, som med stor sandsynlighed, kan siges at udgøre den største trussel i forhold til smittespredning og kontaminering.

Hygiejnefokus bidrager gerne, til at få hygiejnen på landets sygehuse sat på dagsordenen på positiv og løsnings-orienteret vis. Vi vil i den kommende tid sætte mere fokus på hygiejnerelaterede løsninger indenfor sundhedsvæsenet. Hvis du selv arbejder med hygiejne og rengøring i sundhedsvæsenet, hører vi meget gerne fra dig, og lægger gerne spalteplads til positive historier.

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: