Rengøringskvalitet og innovation indenfor desinfektion

Rengøringskvalitet og innovation indenfor desinfektion

TemaDagHeader

Bemærk! Denne temadag er allerede afviklet, for at se kommende temadage, se venligst denne side! 

Indlægget er genopslået i forbindelse med Hygiejnefokus’ 10 års fødselsdag, da denne dag var med til at definere retningen for virksomheden. Samtidigt var temdagen den første egentlige aktivitet, efter virksomheden var gået fra at være hobby til være eneste levebrød.

Hygiejnefokus er skabt bl.a. med det formål, at fremme god kvalitet indenfor rengøring og vil gerne bidrage til at flytte fokus fra pris over til kvalitet. Samtidig sætter vi fokus på nye metoder indenfor rengøring og desinfektion samt kontrol af rengøring og desinfektion.

Sammen med et udvalg af vore samarbejdspartnere, glæder vi os til, i 3M Healthcare’ lokaler i Skejby, at kunne invitere til en spændende og lærerig temadag med fokus på rengøringskvalitet og innovative desinfektionsmetoder.
Temadagen er primært henvendt til fødevareindustriens kvalitetsafdelinger, men indlæggene vil have en karakter, så de er relevante for andre brancher.

Program for temadag d. 30. maj 2013:
08:30 – 09:30 Indskrivning og morgenmad
09:30 – 09:40 Velkommen
09:40 – 10:00 Hygiejnefokus -Din hygiejneportal, bl.a. Jørgen Espiritu Kjeldsen
10:00 – 10:45 Rengøring, et spørgsmål om økonomi? Carsten Kryth, ART Service
10:45 – 11:45 Metoder til rengøringskontrol Anja Sanberg, 3M Healthcare
ATP-Bioluminescence
Simple farveskiftetests
Allergentests
Frokost
12:45 – 14:15 Innovation indenfor desinfektion
Røgdesinfektion Jørgen Overgaard, Fooddes A/S
Biofilmfjernelse med enzymer Jørgen Overgaard, Fooddes A/S
Deinfektion med UV lys Bjørn Parelius, FHS Scandinavia AB
Desinfektionsmåtte i stedet for ”fodbad” Bjørn Parelius, FHS Scandinavia AB
Desinfektion med ultralys og damp Niels Krebs, Force Technology
14:15 – 14:40 Metoder til desinfektionskontrol Anja Sanberg, 3M Healthcare
Dipslides
3M™ Petrifilm™
Prøveopsamling
Kaffepause
15:00 – 15:45 Hygiejneledelse sat i system Pia Ipsen, QMS-Consult
15:45 – 16:00 Afrunding på dagen
Tilmelding senest 1. maj 2013 på info@hygiejnefokus.dk
Pris ex moms pr. deltager kr. 1.475,-

Tilmelding:


 

Kommentarer: 3

  1. […] På Hygiejnefokus’ temadag d. 30. maj 2013 i Skejby, vil servicevirksomheden ART-Service give sit bud på hvad rengøringskvalitet betyder, ligesom der vil være indlæg omkring hygiejneledelse, hygiejnekontrolmetoder og innovative desinfektionsmetoder. Se hele programmet her: http://hygiejnefokus.dk/fokus/?p=660 […]

  2. […] Hygiejnefokus Temadagen “Rengøringskvalitet og innovation indenfor desinfektion.” d. 30. maj i Skejby, kan du se måtten og høre meget mere om den, da FHS Skandinavien giver […]

  3. […] Mange desinfektionsmidler er i udgangspunktet flydende, hvilket dog ikke altid er det mest hensigtsmæssige. Fx er det ikke specielt praktisk at skulle desinficere et klimaanlæg, lofter og høje vægge med flydende midler, som i de fleste tilfælde smøres på med en klud eller lignende. Her vil en røgbaseret desinfektion, UV lys eller ozonbaseret desinfektion ofte være fordelagtig, både tidmæssigt og økonomisk. I andre tilfælde er der andre forhold at tage hensyn til, fx i forbindelse med hygiejnesluser, hvor de traditionelle ”fodbad” med stor fordel kan udskiftes med antibakterielle måtter.   Røgdesinfektion Røgdesinfektion har mange fordele der hvor emnet kan være vanskelligt at komme til. Røgen skal virke i minimum 6 timer og er fuldstændigt neutraliseret efter ca. 12 timer. Derfor er røgdesinfektionen mest anvendelig i forbindelse med weekend stop eller produktioner, hvor der af anden årsag ikke produceres i op til 6 timer efter desinfektionsstart. Efter 6 timer kan røgen ventileres ud og produktionen kan startes igen. Røgdesinfektion kommer ind i alle kroge og kanter, også der hvor det kan knibe for traditionel spray-desinfektion, som kun har en begrænset effekt i spækker og andre svært fremkommelige steder. Til desinfektion af ventilationsanlæg er røgdesinfektion ligeledes særdeles anvendeligt, idet røgen kan cirkulerer i anlægget i hele virkningstiden, før man til sidst ventilerer den ud af systemet og lokalet. Røgdesinfektionen er virksom imod både bakterier og gær/skimmel, og er godkendt til desinfektion i fødevareproduktioner og skal ikke eftertørres hvor der ikke er direkte produktkontakt.   UV lys Ved at anvende UV lys kan man opnå en høj drabsrate af de fleste bakterier, på en helt naturlig måde. UV lys er som bekendt det samme som solen udsender, og er egentlig naturens egen metode til desinfektion. For at opnår en drabseffekt er det nødvendigt, at bruge UV lyset i bestemte bølgelængder. UV-lys er meget effektivt, men virker naturligvis kun der hvor lyset kan ramme, hvorfor metoden giver nogle begrænsninger i forhold til nogle af de øvrige beskrevne metoder.   UV-C kombineret med Ozon Ozon(O3) er naturligt forekommende i moderate mængder, men kan i koncentreret form virke som et glimrende desinfektionsmiddel. Ligeledes er UV-C lys naturligt forekommende og har gode desinficerende egenskaber. Ved at kombinere Ozon og UV-C lys opnår man en fremragende desinfektion, af både overflader og luft. Ligesom med røgdesinfektion kommer Ozonen ind i alle sprækker og huller, og er dermed uhyre effektivt, både i forhold til desinfektion af overflader og til luftrensning. Modsat røgdesinfektion må man dog ikke opholde sig i rummet under behandlingen.   Antibakteriel måtte med sølv-ioner Sølv-ioner er kendte for deres antibakterielle egenskaber. Man kan nu få en gulvbelægning som indeholder sølv-ioner, hvorved man får et antibakterielt gangareal. Løsningen fås i mange udformninger; fastmonteret måtte, løst liggende måtte, fastliggende gulvbeklædning. På den måde kan de fleste udfordringer omkring gulve klares helt enkelt. Man kan afløse de traditionelle skovaskeområder med måtter, som personalet blot går ad og derved sparer tid ved skifte imellem forskellige hygiejneniveauer. Man kan ligeledes have fastmonterede måtter eller hele gulvarealer som trucks og andre køretøjer kan færdes på og derved få fjernet smuds og/eller mikrobiologi fra hjulene. Måtterne kan holde i tre år og skal blot vedligeholdes med daglig rengøring, eller i nogle tilfælde supplerende rengøring i løbet af dagen, såfremt der er et højt niveau af snavs.   Ultralyd og damp Med SonoSteam løsningen, kombineres to velkendte desinfektionsmetoder, nemlig ultralyd og damp. Ultralyden slår belægninger løs og bakterier fri, og dræber i et vist omfang mikroorganismer. Damp slår den allerstørste del af mikrobiologien ihjel og kombineret med ultralyden er drabseffekten helt i top. På grund af ultralyden er SonoSteam metoden uhyre effektiv i områder med biofilm, som netop er belægninger af forskellige sukkerarter og proteinbindinger produceret af bakterier og vil med tiden blive til at problem, hvilket Sonosteam metoden altså er ret god til at hjælpe med at bekæmpe og begrænse. SonoSteam metoden kan anvendes til desinfektion af overflader, også overflader på eksempelvis kyllinger, hospitalssenge eller andre steder som kan være vanskellige at desinficere med traditionelle metoder.   Syn for sagen På Hygiejnefokus’ temadag d. 30 maj i Skejby sætter vi fokus på rengøringskvalitet og innovative desinfektionsmetoder og her vil du blive præsenteret for flere af de beskrevne metoder. Du kan læse hele programmet for dagen her […]

Der er lukket for kommentarer.

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: