Hygiejnebevidsthed bør være et salgsparameter.

Hygiejnebevidsthed bør være et salgsparameter.

Som fødevareproducent udfordres man med problemstillinger forbundet med den daglige rengøring og hygiejnekontrol. Disse udfordringer er økonomisk set belastende for virksomheden, men er ligesom alt andet man gør en nødvendighed for at sikre et godt og sikkert produkt. Dog kan man vende udgifterne til at være aktiver for virksomheden og anvende dette proaktivt i forbindelse med markedsføring, helt som man gør når man anpriser kvalitet af råvarer og fokus på bæredygtighed.

Ved at fremstå som en hygiejneorienteret og ansvarlig producent, kan man bygge videre på sit brand, uden at det medfører store merudgifter. Man får med andre ord, noget mere ud af de penge man allerede har investeret én gang og som man løbende investerer i sin virksomhed, sit brand og sine produkter. Det kræver selvfølgelig at virksomheden rent faktisk har et styrket fokus på hygiejne og ikke blot betragter dette som et nødvendigt onde, ellers giver denne fremstilling lynhurtigt bagslag.

Intern forankring af budskabet

Det er vigtigt at alt personale har et grundigt basis-kendskab til hygiejne og ikke bare tænker på produktions området som ”Uh, det er derude hvor vi ikke må komme uden først at skifte tøj og alt muligt”.

Et væsentligt element i opbygningen af et hygiejneorienteret brand, er virksomhedens og medarbejdernes ejerskab af dette fokus. De fleste fødevareproducerende virksomheder gør allerede meget ud af at indskærpe overfor medarbejdere, hvor vigtigt det er at holde et skarpt fokus på hygiejnen. Der er helt naturligt hygiejnekurser, som produktionsmedarbejdere skal deltage i, men flere virksomheder går skridtet videre og også inddrager det administrative personale i denne type kurser.

Det er vigtigt at alt personale har et grundigt basiskendskab til hygiejne og ikke bare tænker på produktionsområdet som ”Uh, det er derude hvor vi ikke må komme uden først at skifte tøj og alt muligt”. Ikke så meget fordi vi nu skal have alle mulige personalegrupper rendende i produktionen i tide og utide, men fordi det er vigtigt at alle ved hvor kritisk og essentielt hygiejne i virkeligheden er og hvad det betyder for virksomheden og for produkterne.

Ved at inddrage alle personalegrupper, er man faktisk allerede kommet rigtig langt hen ad vejen, mod opbygningen af et hygiejneorienteret brand, idet personalet fungerer som virksomhedens ambassadører, både når de tager telefonen i forbindelse med jobbet, men også når de snakker med naboen og deres bekendte. Dette er naturligvis ikke noget der ”batter” ret meget, men det danner grundlaget for virksomhedens fokusering på hygiejne som salgsparameter.

Eksterne partnere.

De eksterne partnere som virksomheden i forvejen har på hygiejneområdet inddrages ligeledes. Dette gælder fx rengørings-, rådgivnings- og andre partnere, men også ”dem man måske ikke tænker på” nemlig håndværkere, fragtmænd, sågar revisoren og banken. Ikke med den sædvanlige ”Husk nu at du skal skifte tøj og vaske hænder” approach, men med en ”Vi vil noget med hygiejnen, vi har en mission!” approach.

… en ”Vi vil noget med hygiejnen – vi har en mission!” approach.

Denne kommunikation er meget væsentlig og uden ejeskab fra denne type partnere, er der store chancer for at hele missionen netop ikke vil lykkes. Det er helt afgørende at alle som i et eller andet omfang er involveret i virksomheden, får et dybt kendskab til dennes fokus på hygiejne som et væsentligt salgsparameter. På den måde forankres budskabet både dybt og bredt i virksomheden, hvilket er helt essentielt for at missionen lykkes.

Det er klart at dette kræver en smule resurser fra kommunikations- og marketingafdelingen, uanset om denne er intern eller ekstern. Set i det store billede er det dog ikke mange basse ører vi snakker om her. Der vil måske også, afhængig af det eksisterende niveau for fokus på hygiejne, være øgede udgifter til uddannelse og opmærksomhedsskabende begivenheder internt i virksomheden og i forhold til de eksterne partnere, men igen er det i det store billede begrænset.

Ud i verden.

… opnår man både at styrke den interne forståelse for vigtigheden af hygiejne, samt at man udadtil fremstår som en hygiejneorienteret og ansvarlig virksomhed.

Ved at anvende sine traditionelle kommunikationsveje, kan man komme endnu et stykke ad vejen. Man beskriver i artikler, annoncer og anden udadvendt kommunikation, det fokus man har på hygiejne og vigtigheden heraf for virksomheden.
Ved konsekvent at bruge hygiejne som salgsparameter i sin udadvendte kommunikation, opnår man både at styrke den interne forståelse for vigtigheden af hygiejne, samt sit image udadtil ved at fremstå som en hygiejneorienteret og ansvarlig virksomhed.

Og det er jo netop den eksterne kommunikation, som skal bære budskabet ud i verden. Man kan jo altid købe sig fattig i kommunikationseksperter og strategisk analyse for ens eksterne kommunikation, men i virkeligheden behøver det ikke være specielt kompliceret. Det væsentligste er faktisk at budskabet er forankret internt i virksomheden.

I kommende artikler følger jeg op på denne, for at uddybe de forskellige elementer.

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: