Vigtige elementer i rengøringsvalideringen

Vigtige elementer i rengøringsvalideringen

Bakteriekolonier på pålæg

En effektiv rengøringsvalidering kan minimere virksomhedens kvalitetsmæssige udfordringer

Af: Annette Baltzer Larsen
FORCE Technology

Udføres rengøringsvalideringen med omtanke vil den skabe værdi for virksomheden. Et af de vigtige elementer i værdiskabelsen er at inddrage personalet i processen. Derved bliver det en fælles opgave blandt kolleger at opretholde kvaliteten og løbende forbedre rengøringsproceduren. Ved en tilfredsstillende rengøringsvalidering vil virksomheden have en mindre risiko for kvalitetsmæssige afvigelser.

Rengøringsvalideringen udføres for at bekræfte, at rengøringsprocessen foretages korrekt og at rengøringseffekten er tilfredsstillende. Som trenden er i dag, hvor virksomheder øger produktionen, har flerholdsskift og forsøger at spare på rengøringsressourcer (tid, kemikalier, vand og energi), bliver rengøringsvalideringen endnu vigtigere.
For at der i hele virksomheden udvikles en fælles forståelse og et samarbejde omkring kvaliteten og fødevaresikkerheden, er kommunikationen – formidling og diskussion – fra HACCP-teamet til de øvrige kolleger vigtig.
Nedenstående emner kan med fordel diskuteres i et større forum i virksomheden. Under hvert enkelt punkt er meget kort skitseret, hvad der er vigtigt at forholde sig til.

Gennemgang af produktionsudstyr

Hvordan er det hygiejniske design ? hvilke typer overflader er anvendt – er det overflader, der kan tåle de kemikalier, tid og temperatur, der anvendes til rengøringen?

Kontrolmetoder

Metoder til rengøringskontrol

Hvilket rengøringsniveau ønskes ? Vurdering af hvilke rester, der kan forekomme i produktionsanlægget – og i hvilke mængder ? Har den valgte metode en detektionsgrænse, så det ønskede rengøringsniveau kan måles ?
Sidst skal fastsættes acceptgrænser – hvornår er det godt nok ?
Læs mere om metoder til rengøringskontrol her

Rengøringsudstyr


RenUdstyr200x300

Dette afhænger af om det er manuel – eller automatisk rengøring. Er det nødvendigt at have f.eks. børster i to forskellige farver – en til gulv og en til udstyr ? Ved den automatiske rengøring skal bl.a. tages stilling til om rengøringsvæsken opsamles eller genbruges.

Rengøringsmidler og vandkvalitet

Vurdering af hvilken smudstype, der er i anlægget ligger til grund for hvilket rengøringsmiddel, der skal anvendes. Rengøringsmidlets miljø- og arbejdsmiljømæssige vurdering bør også indgå i den samlede vurdering.
Vandkvaliteten er ekstrem vigtig – er der foranstaltninger i virksomheden der gør, at vandkvaliteten forringes ?

Problematikken omkring biofilm


Biofilm_lodret

Kendes til problematikken omkring biofilm ? Er rengøringsproceduren optimeret i forhold til procestiden, så hele den dannede biofilm fjernes ved rengøringen ?
Læs meget mere om Biofilm her

”Worst-case”

Er ”worst-case”-scenarie for produktionen vurderet ? Hvis dette scenarie opstår, så vides det, at anlægget er blevet tilsmudset mere end normalt, og derfor er den normale rengøring ikke er tilstrækkelig.

Prøveudtagningsprocedure og – hyppighed

Vigtigt er det, at prøveudtagningen foretages ens fra gang til gang. Lige så vigtigt er det, at udtage prøver på de rigtige tidspunkter, i forhold til at kunne måle det man ønsker. Det er derfor vigtigt at få præciseret hvor, hvordan og hvornår prøven skal udtages.

Henstandstiden før og efter rengøring

Hvor lang tid er det forsvarligt, at et stykke udstyr står hhv. før og efter rengøringen ? Står et stykke udstyr beskidt for længe, vil smudset indtørre, og dermed være sværere at få vasket af. Henstår et rent udstyr i lang tid efter rengøring kan det give problemer, at der f.eks. er få mikroorganismer tilbage efter rengøringen. Vigtigt er det derfor at begge disse henstandstider diskuteres.

Kontaminering fra omgivelserne

Hvor stor er risikoen for en kontaminering fra omgivelserne ? er der foretaget nedfaldprøver for mikroorganismer eller andet i vurderingen af dette punkt ?

Formidling

kalender_Kursus

Formidlingen fra HACCP-teamet til kolleger i virksomheden giver et bredt samarbejde i virksomheden. Alle ved hvorfor der handles som der gør, og hvilke accept- og tidskrav der er. Har medarbejderne været med til at diskutere disse punkter, kender de til baggrunden for de valgte parametre. Dette giver en større ansvarsfølelse og dermed et bedre samarbejde.

Læs mere:

Validering, overvågning og verification Validering, overvågning og verifikation – et eksempel HygiejnekontrolProdukter

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: