Validering, overvågning og verifikation

Validering, overvågning og verifikation

ISO 22000

Princippet i ISO 22000. Skematisk oversigt taget fra ISO 22000:2005.

Af: Annette Baltzer Larsen
Konsulent
FORCE Technology

Validering, overvågning og verifikation er begreber, der indgår i ISO-standarder. I fødevareindustrien bliver specielt ordene validering og verifikation brugt lidt i flæng. Hovedformålet med artiklen er derfor at belyse disse begreber.

Det er afgørende for en fødevarevirksomhed at producere sikre fødevarer. Kravene til dokumentation skærpes gradvist og mange virksomheder kan derfor se en fordel i at indføre et certificerbart fødevaresikkerhedsledelsessystem; f.eks. ISO 22000. I denne forbindelse stødes bl.a. på ordene: validering, overvågning og verifikation.

Hvad er valideringen ?

Valideringen er en systematisk, dokumenteret undersøgelse af, at fremstillingsprocesserne reelt giver sikre fødevarer. Selve valideringen kan foretages på mange måder.

Valideringen er en systematisk, dokumenteret undersøgelse af, at fremstillingsprocesserne reelt giver sikre fødevarer. Selve valideringen kan foretages på mange måder. Ofte er det ikke nødvendigt at foretage egne målinger eller test. Hvis der allerede foreligger dokumentation for, at den valgte proces, f.eks. en varmebehandling, er effektiv, kan denne dokumentation betragtes som en validering af processen – i dette tilfælde varmebehandlingsprocessen.
Valideringen sikrer således at produktionsprocessen udmønter sig i sikre fødevarer af den ønskede kvalitet.
Valideringen indgår som et krav i både ISO 9001 (kvalitet) og ISO 22000 (fødevaresikkerhed) og defineres her som: ”tilvejebringelse af vidnesbyrd for, at styrende foranstaltninger styret via HACCP-planen og via OPRP’er er i stand til at virke effektive”. Formålet med valideringen inden implementering af ledelsessystemet er at få slået fast, om kombinationen af Kritiske kontrolpunkter (CCP’er) og ”andre styrende foranstaltninger” er tilstrækkelige, inden der produceres noget, man efterfølgende risikerer at skulle kassere.

Processen er dynamisk. En ny validering skal udføres hvis f.eks. en proces har været taget ud af drift, efter reparation, eller hvis f.eks. det viser sig at ”de styrende foranstaltninger” ikke er effektive; dvs. hvis den producerede fødevare alligevel ikke er sikker – trods det opsatte system.
Efter valideringen kommer overvågningen.

Hvad sker under overvågningen ?

Kritiske kontrolpunkter er målinger, der kan tages under processen, og hvor resultatet foreligger hurtigt efter analysen.

På dette tidspunkt skal de fastsatte kritiske kontrolpunkter og ”andre styrende foranstaltninger” overvåges for at sikre, at disse konstant er under kontrol. Det er jo disse, der er fastsat, som afgørende foranstaltninger for, at der produceres sikre fødevarer.
Kritiske kontrolpunkter er målinger, der kan tages under processen, og hvor resultatet foreligger hurtigt efter analysen. Resultatet kan så umiddelbart – mens processen kører – anvendes til at vurdere, om den er i styring, eller om det er nødvendigt at foretage en justering.

For de kritiske kontrolpunkter vil overvågningen derfor foregå løbende – helst straks, når resultatet foreligger. Kritiske kontrolpunkter kan f.eks. være temperaturmåling, pH eller andre on-line -/at-line målinger, hvor resultater fremkommer hurtigt.
”Andre styrende foranstaltninger” er andre forhold, som er vigtige at have under kontrol, men hvor resultatet ikke forekommer med det samme. Her kan være tale om f.eks. mikrobiologiske målinger; som oftest tager 3 – 5 døgn, inden der foreligger et resultat. I disse tilfælde er det ikke en styring af selve produktionen, hvor prøven er udtaget, men nærmere en eftervisning af, at fødevaren er produceret under sikre forhold.

Sidst kommer verifikationen

Verifikationen er således en bekræftelse af, at de specificerede krav er blevet overholdt.

Verifikationen er en kontrol på at overvågningen er udført, at der er foretaget målinger ved de fastsatte kritiske kontrolpunkter, og ved ”andre styrende foranstaltninger”, at resultaterne er blevet vurderet og at valideringen har været fyldestgørende.
Verifikationen er således en bekræftelse af, at de specificerede krav er blevet overholdt. Verifikationen er en løbende aktivitet, der bekræfter, at kombinationen af styrende foranstaltninger er effektive.
Typiske verifikationsaktiviteter kan være intern audit af procedurer og analyse af udtagne stikprøver af færdigvaren.

Dette er en gennemgang af ordene validering, overvågning og verifikation. I næste artikel bringes et eksempel på brugen af ordene.

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: