Svært at bevare pessimismen

Svært at bevare pessimismen

Flemming Kjær Trolle på arbejde
Flemming Kjær Trolle i gang med rengæringen på en fødevareindustri

For blot et år siden gik Flemming Kjær Trolle, ejer og daglig leder af rengøringsvirksomheden K-Clean, og spekulerede på om det hele egentlig var værd at kæmpe for. Rengøringsbranchen har, om ikke altid så i hvert fald længe, været presset og i det store og hele styret af priser. Priser som i mange tilfælde gør det vanskelligt at drive forretning, med mindre man har en stor pengetank i ryggen og kan leve med underskud indtil konkurrencen forsvinder.

Krisen, som vi jo alle har hørt om til bevidstløshed, har ikke gjort tilværelsen lettere for de mindre aktører på rengøringsmarkedet, hvor kampen om markedsandele aldrig har været større. Ikke desto mindre ser Flemming i dag langt lysere på fremtiden og føler sig overbevist om, at K-Clean også i fremtiden kan fastholde sin konkurrenceevne, som er skabt på filosofien at levere kvalitet til en fornuftig pris, som både kunder, rengøringspersonalet og banken kan leve med.

Netop prioriteringen af kvalitet, medfølgende dokumentation, indragelse af medarbejdere i planlægningen, samt naturligvis fokus på omkostningsstyring gør, sammen med nye tiltag, fx kemiprogram under eget mærke, at det igen er spændene at drive rengøringsfirma. Flemming måler bl.a. succes på antallet af afgivne tilbud, og har i løbet af det seneste halve år, givet flere tilbud end i finanskrisens seneste 3 år tilsammen, med en udvidet kundekreds til følge. En kundekreds som tæller mange forskellige virksomhedstyper, men hvor hovedgruppen består af fødevareproducerende virksomheder.

Især fiskeindustrien i Nordjylland, som er K-Clean’s geografisk set primære område, udgør en væsentlig del af kundeskaren. Dette skyldes nok primært den store brug af “Word-of-mouth”, eller det vi på dansk kalder jungletrommerne. Disse lader nemlig vide at, når K-Clean er leverandør af rengøringsydelser i en virksomhed, så får man altid det forventede resultat og lidt til.

Specielt tryghed betyder meget for denne type kunde, hvor øgede myndigheds- og kundekrav, omkostningstunge reklamationer samt frygten for offentlighedens gabestok, gør udvælgelsen af en seriøs rengøringsleverandør, vigtigere end nogensinde. Ved K-Clean giver seriøsiteten fx udslag i, at det altid er det samme personale som servicerer den enkelte kunde. På den måde opnår kunden og medarbejderen et gensidigt respektfuldt tilhørsforhold, og medarbejderen lærer hurtigt, hvilke rengøringstekniske udfordringer, der er i den pågældende virksomhed.

En anden måde som K-Clean’s seriøsitet afspejles på, er ved kontrol af eget arbejde og statistikføring af resultaterne. På den måde sikres det, at man altid leverer et grundigt stykke arbejde. Kontrollen udføres til dels med ATP-Bioluminescence og dels ved mikrobiologisk hygiejnekontrol.

Virksomheden har tillige et kvalitetsstyringssystem, hvoraf det altid fremgår med hvilke intervaller forskellige områder skal rengøres og hovedrengøres samt historisk set hvordan kontrollen af de enkelte punkter er faldet ud. På sigt er det meningen at dette system skal ISO 9001 certificeres.

Specielt tryghed betyder meget for denne type kunde, hvor øgede myndigheds- og kundekrav, omkostningstunge reklamationer samt frygten for offentlighedens gabestok, gør udvælgelsen af en seriøs rengøringsleverandør, vigtigere end nogensinde. Ved K-Clean giver seriøsiteten fx udslag i, at det altid er det samme personale som servicerer den enkelte kunde. På den måde opnår kunden og medarbejderen et gensidigt respektfuldt tilhørsforhold, og medarbejderen lærer hurtigt, hvilke rengøringstekniske udfordringer, der er i den pågældende virksomhed.

En anden måde som K-Clean’s seriøsitet afspejles på, er ved kontrol af eget arbejde og statistikføring af resultaterne. På den måde sikres det, at man altid leverer et grundigt stykke arbejde. Kontrollen udføres til dels med ATP-Bioluminescence og dels ved mikrobiologisk hygiejnekontrol.

Denne kontrol er en del af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, hvoraf det altid fremgår med hvilke intervaller forskellige områder skal rengøres og hovedrengøres samt historisk set hvordan kontrollen af de enkelte punkter er faldet ud. På sigt er det meningen at dette system skal ISO 9001 certificeres. Certificeringen har Flemming besluttet er vigtig for virksomheden, både fordi den kan være med til at åbne nogle døre som ellers ikke er mulige at komme ind ad, og for at være med til at synliggøre den fokus på kvalitet i arbejdet, som skal være med til at sikre virksomhedens fortsatte udbygning af kundeskaren samt dennes fortsatte tryghed i valget af rengøringspartner.

I en kommende artikel skal vi møde en af virksomhedens kunder, en nyetableret fiskeeksport virksomhed i Hirtshals.

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: