Kontrol for allergener efter rengøringen

Kontrol for allergener efter rengøringen

Peanuts

Billedkilde: wikipedia.org

Et allergent stof er en ingrediens, som hos allergikere forårsager reaktioner af varierende karakter. Reaktionen kan være alt fra lidt kløe og udslæt til åndedræts problemer og i de værste tilfælde decideret anafylaktisk chok, som kan være fatalt.
De fleste allegene stoffer er proteiner og netop proteinet, er det som fremkalder den allergiske reaktion, idet allergikerens immunforsvar fejlagtigt fortolker dette som en invasiv organisme, altså noget som kroppen skal forsvare sig imod.

En uddybende forklaring på fødevareallergi og fødevareoverfølsomhed kan findes på www.foodallergens.info (på engelsk)

Indenfor fødevareindustrien er det en stor udfordring, at skulle garantere fravær af allergene stoffer i ingredienslisten. Især hvis man i nogle produkter anvender mandler, peanuts eller nødder, som ofte anses for at være de mest kritiske og mest problematiske allergener. Disse allergener er kendt for at fremkalde endog særdeles kraftige reaktioner hos allergikere, selv ved ekstremt lave koncentrationer.
Derfor er det væsentligt for producenter at kunne verificere rengøringen imellem produktioner, således man har en rimelig sikkerhed for ikke at overføre allergene stoffer fra det ene produkt til det andet.

Man kan vælge at lave en screeningstest, som fortæller om der er sandsynlighed for allergene stoffer i det pågældende område. Man kan også vælge at foretage en egentlig analyse, hvor man kigger efter specifikke allergene stoffer.

Screeningsmetoder

Proteintest

Proteintests er optimale til screening for allergener.

Ved at screene et område, for man hurtigt, enkelt og forholdsvist billigt, verificeret fraværet af allergene stoffer, i et stort område og kan dermed hurtigt komme igang med produktionen igen.

Man skulle måske tro at ATP-Bioluminescence er løsningen men også denne, ellers meget effektive, metode byde på udfordringer i forhold til allergener, da der ikke nødvendigvis er specielt meget ATP tilstede i proteiner. Der er dog i løbet af de seneste år kommet nogle såkaldte “Allergen ATP tests”, som i virkeligheden blot er en mere følsom ATP test og dermed ikke en egentlig allergen test.

En ATP test kan dog udmærket bruges som screeningsværktøj, for at sikre det generelle rengøringsniveau og dermed sandsynligheden for tilstedeværelse af allergener. En anden, og i virkeligheden nok mere retvisende, metode til screening er imidlertid en proteintest, som reagere specifikt på om der findes proteiner i det testede område. Proteintest findes også med forskellig sensitivitet og til screening for allergener bør man vælge den mest følsomme man kan finde.

En proteintest kan være en svaber, en svamp eller en klud, som efter afsvabring af området tilsættes et reagens, som efterfølgende vil skbe en farvereaktion i tilfælde af at der er proteiner i det som er opsamlet derpå. Typisk vil reaktionen forløbe i løbet af 5 – 30 minutter. Nogle proteintests kan envidere inkuberes (lægges i varmeskab) i en given periode, for at forbedre testens følsomhed.

Analysemetoder

PCR brønde

Billedkilde: wikipedia.org

Til analyse for allergene stoffer, findes en række mere eller mindre komplicerede metoder. En af de udfordringer lovgivningen giver i forhold til analyse for allergener er, at der ikke findes nogle grænseværdier. Dette betyder at producenter ikke har en rettesnor at holde sig til, men blot skal verificere at det pågældende allergene stof ikke findes, eller med sikkerhed findes, i et givent produkt.

Man kan på spidsen godt sige, at hvis en producent mener at det er tilstrækkeligt, at stikke fingeren i produktet og dermed vurdere hvorvidt der er allergene stoffer i det, ja så er det for så vidt udmærket. Problemet er bare at fødevaremyndighederne formentlig har en mere fintfølende metode, som måske finder noget andet. Et andet, og langt alvorligere, problem er imidlertid at en allergiker som spiser det forurenede produkt, sandsynligvis også finder det, og med en mere markant udgang på problemet!

Når man et øjeblik ser bort fra disse udfordringer, står man tilbage med, at der findes en række metoder hvormed man kan analysere et profukt eller rengøringen for indholdet af disse allergener. I de fleste tilfælde er en PCR (Poylmerase Chain Reaction), som detekterer allergenet på DNA niveau, det mest fintfølende. Udfordringen med denne metode er, foruden prisen på og mængden af nødvendigt udstyr.

I nogle tilfælde vil en ELISA metode være bedre eller i det mindste næsten lige så god. Gluten er et godt eksempel herpå. Dette er faktisk det eneste allergen på listen, hvor der findes en grænseværdi og også den eneste der har en beskrevet referencemetode, som netop er ELISA.
ELISA metoden detekterer antistoffer for den pågældende analytte og er dermed også temmeligt fintfølende. Denne metode stiller dog stadig forholdsvist store krav til udstyr og ligesom PCR metoden, også til uddannelse af personale, idet der er forholdsvis mange håndteringer med metoden.

Lateral Flow test

Billedkilde: wikipedia.org

Den enkleste metoder der findes til specik allergen analyse, hvad end det drejer sig om rengøringskontrol eller analyse i produkter, er den såkaldte “Lateral Flow” analyse. Denne metode er i princippet en forenklet ELISA og detekterer også analytten ved at reagere på antistoffer herfra. Med Lateral Flow tests er man dog i stor udstrækning ude over problematikkerne med store udstyrskrav og besværlig håndtering.

Lateral Flow tests er baseret på “Dip-stick” princippet, som levere hele analysen på en strip, lidt som det kendes fra graviditetstests. Som regel kommer alle nødvendige reagenser og forbrugsvarer med i et “kit”, og typisk skal man ikke ud at investere i mere avanceret udstyr end pipetter, vægt og eventuelt en centrifuge. Lateral Flow tests aflæses direkte med øjet, men mange producenter har lavet en aflæser, så man ikke behøver vurdere resultatet og samtidig får muligheden for at lave en kvantitativ analyse.

Til gengæld er Lateral Flow tests ikke så følsomme som en “rigtig” ELISA eller en PCR metode, og de er heller ikke helt så pålidelige. Dog kan man komme rigtig langt med denne type test, som er både billigere og langt mere anvendelige i et produktionsmiljø. Typisk vil produktionsmedarbejdere eller rengøringsfolk selv foretage denne type analyse, mens både ELISA og PCR stiller krav til laboratorieuddanet personale.

Hvis du vil vide mere om screening eller analyse for allergener, er du meget velkommen til at kontakte mig, så kan vi tage en snak om de muligheder der findes. Ligeledes skriver jeg gerne uddybende artikler om emnet, hvis man i kommentarfeltet herunder udtrykker interesse for det.

 

Ingen kommentarer

Follow

Modtag hvert nyt indlæg i din indbakke!

%d bloggers like this: